Lingusoft

Interaktiva webbtjänster
för språkträning

Lingusoft producerar interaktiva webbtjänster och appar för språkträning för skolor och privatpersoner. Språkgym är en ny tjänst (lansering 2017) som tar ett helhetsgrepp kring träning i svenska språket. Vocalex är en visuell ordlista på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska och portugisiska.